Det Hvide Lys
Velkommen > Aura Healing > Auraen's 7 lag


Auraen's 7 lag

Auraen består af 7 lag også kaldet Energikroppene. Herunder en gennemgang af de 7 lag:

1. Lag. Den eteriske krop (Ca. 3.5cm)

Dette lag er et præcist billede på vores fysiske krop og følger denne nøjagtigt. Hvis der findes ubalancer i dette lag, vil det hurtigt sætte sig i den fysiske krop som fysiske sygdomme.
Denne krop er et spejlbillede af vores fysiske krop og helbred.

2. Lag. Den emotionelle krop (ca. 2,5-10cm)

Denne krop er forbundet med vores følelser. I denne krop er der lagret tidligere følelser og måder at vise følelser på.
Følelsesmæssige blokeringer vil ofte være i denne krop. Psykiske lidelser vil kunne mærkes som blokeringer her og i den næste krop.

3. Lag. Den mentale krop (ca.5-16cm)

I denne krop er alle vores tankemønstre og mentale processer lagret. I denne krop er der en særlig struktur for alle vores måder at tænke på. Derfor er vores måde at tænke på noget, der påvirker vores liv helt konkret idet vores tankemønstre er med til at skabe denne krop. Vores tankemønstre sidder så at sige i kroppen og påvirker vores andre lag; først vores måde at føle på og dernæst vores måde at handle på . (Læs digt på forsiden)

4. Lag. Den astrale krop (10cm-1m)

Dette lag hænger sammen med hjerte chakraet. Det er også det lag der forbinder alle de andre lag/kroppe.

1. 2. og 3. lag = fysiske lag
4. lag = forbinder 1. 2. 3 og 5. 6. 7. lag
5. 6. og 7. lag = spirituelle/åndelige lag

Det 4. lag/krop forbinder det jordiske med det spirituelle. De fleste mennesker har mest aktivitet i de 3-4 første energikroppe.
Det er dette lag der viser os om vi bliver tiltrukket eller frastødt af en anden person. Når vi er sammen med andre lader vi vores energifelt teste en andens energifelt.

5. Lag. Den eteriske spirituelle krop (ca. 30-120cm)

Dette lag betegnes som en kopi af det første lag, men på et spirituelt niveau. Alle informationer om den fysiske krop ligger som et negativ fra et billede i denne krop. Derfor er det at vi kan tage fejl af højre og venstre, hvis de informationer vi får er hentet fra dette lag.

6. Lag. Den emotionelle spirituelle krop (ca.60-120cm)

Gennem dette lag kan vi opleve en opløftende følelse af spiritualitet. Når vores bevidsthed når ud til dette lag oplever vi en forening med det guddommelige og "ser lyset". Dette kan ske gennem meget energiarbejde meditation, healing, chanting og meget mere. Det er også her vi kan opleve en helt ny form for kærlighed - ubetinget kærlighed, dette sker når hjertechakraet er åbent og bevidstheden er nået denne energikrop.

7. Lag. Den spirituelle mentale krop (causale) (120-160cm)

Når vores bevidsthed er nået denne krop er vi et med Gud, der er ingen adskillelse mellem os og den ydre verden.
Dette lag er meget stærkt og ligger som et beskyttelses hylster rundt om alle de andre kroppe. Det er igennem dette lag vi bliver "fodret" med energi bevidst/ubevidst fra universet. Energien løber langs rygsøjlen.

 

 

 
 

powered by CMSimple.dk