Regression

Regression er et tilbud til sidst i et healing forløb.

Kan være godt til at få øje på mønstre som der kan arbejdes med fremover, eller til genkendelse af handlemåder.

Giver fred og forståelse af hvorfor vi handler som vi gør i forskellige situationer, og dermed også en mulighed for at gøre noget ved det, hvis det er påkrævet.

Information om forløbet ved en tilbageføring til tidligere liv

Den teknik der anvendes er meget enkel og næsten alle kan opleve en eller flere tidligere tilværelser efter en grundig instruktion

Den rejsende har sin egen vilje og kontrol over hele forløbet fra start til slut

Du er helt vågen under en rejse og du kan selv vælge, om du vil opleve et langt liv med så mange detaljer som muligt eller om du vil flyttes lidt rundt og punktvis opleve vigtige begivenheder fra flere af dine tidligere liv.

Der arbejdes på et dybere plan end dagsbevidstheden – men du kan til enhver tid afbryde din rejse. Du er ved fuld bevidsthed under hele sessionen. Du kan huske alt hvad du oplever på en rejse

Det er spændende at opleve et tidligere liv, men der kan også være andre grunde til at gå tilbage i tiden – hvis man har svære problemer, der tilsyneladende ikke kan forklares og umiddelbart ikke kan spores til at stamme fra dette liv.
Det kan meget ofte være et tidligere livs oplevelse, der af karmiske årsager fastholder en uheldig udvikling – dette kan man så få afdækket og komme til klarhed over vha. en rejseoplevelse.

Det er også muligt at få kendskab til summen af de erfaringer, som du har gjort dig i tidligere liv – det er faktisk mange gange nødvendigt for at kunne klare dette livs mange problemer.

Der er ingen fare forbundet med at opleve et tidligere liv, og stort set kan alle rejse uden problemer.

Du befinder dig i en dyb afspændt fysisk tilstand, der er ingen smerte forbundet ved en tilbageføring til et tidligere liv.

Fx. vil en ulykke i et tidligere liv kun opleves som en begivenhed på film. Du vil heller ikke kunne opleve helt nye og ukendte ting, idet du kun kan genopleve de begivenheder, som har fundet sted i dine tidligere liv.

Der er ingen grund til at forvente at du pludselig befinder dig midt i helt ukendte sammenhænge – alt hvad du møder på din rejse er som at se en film med dig selv i hovedrollen – med alt hvad det kan indebære.

Guidet rejseinstruktion

Det er yderst vigtigt at dine oplevelser under hele tilbageføringen altid er præget af spontanitet og åbenhed, at du altid spontant siger det, der først falder dig ind.
Alle rationelle overvejelser under tilbageføringen vil nedsætte og endda blokere for det frie flow af informationer. Der er ingen grund til at vælge, kritisere eller på anden måde begynde en diskussion med sig selv – dette vil uvægerligt føre til en mental blokering af oplevelserne.
Forklaringen på hvorledes du kan opleve et tidligere liv er, at du fra liv til liv bevarer en subtil forbundethed til tidligere livs bevidsthedsfelter. Disse kausale årsagssammenhænge ligger latent i din nuværende aura.

I auraens 4. lag – der ofte benævnes som transpersonligheden – ligger alle dine erindringer om tidligere inkarnationer som et "kausalt erfaringslager".